Organisatie

Het bestuur van het begrafenisfonds bestaat uit 3 leden. De Stichting Begrafenisfonds JVA heeft een Raad van Toezicht die thans uit 3 leden bestaat. De Stichting Steun R.K. Begrafenisfonds bestaat uit 4 leden.

Het bestuur en de Raad van Toezicht vergaderen periodiek, minimaal 4 maal per jaar.


Begin 2007 is een Klankbordgroep ingesteld op verzoek van het Bisdom Haarlem en de Raad van Toezicht om het communicatietraject met de achterban te verbeteren. De klankbordgroep bestaat uit 4 personen.

Vanaf de zomer van 2007 heeft het bestuur in 10 verschillende bijeenkomsten aan deze groep inzicht gegeven in de geschiedenis van het begrafenisfonds. Op 1 april 2009 heeft de Klankbordgroep hun bevindingen gepubliceerd. Deze publicatie kunt u inzien/downloaden op de pagina publicaties.