Organisatie

Het bestuur van het RK begrafenisfonds bestaat uit 3 leden.
De Stichting Begrafenisfonds JVA heeft een bestuur en een Raad van Toezicht. Zowel het bestuur als de rvt bestaan uit 3 leden.
De Stichting Steun R.K. Begrafenisfonds bestaat uit 4 leden.
Met de Raad van Toezicht wordt in de regel 4 maal per jaar vergaderd.

Waarschijnlijk in 2021 zal de functie van de raad van toezicht worden overgenomen door het kerkbestuur.

Begin 2007 is een Klankbordgroep ingesteld op verzoek van het Bisdom Haarlem-Amsterdam en de Raad van Toezicht om het communicatietraject met de achterban te verbeteren. De klankbordgroep bestaat uit 3 leden.

Afgelopen jaren is met kerkbestuur, raad van toezicht en klankbordgroep gesproken over de toekomst van het begrafenisfonds.