Bestuurssamenstelling


Bestuur Stichting Begrafenisfonds Volendam

Functie Naam

Emailadres

Voorzitter Dhr. F.T.J. de Boer  
Secretaris Dhr. C.J.M. Kwakman  
Penningmeester Dhr. J. Smit js@begrafenisfondsvolendam.nl


Bestuur Stichting Steun R.K. Begrafenisfonds Volendam

Functie
Naam Emailadres
Voorzitter Dhr. N.G.A. Karhof nk@begrafenisfondsvolendam.nl
Secretaris Dhr. C.I.J. de Wit cdw@begrafenisfondsvolendam.nl
Penningmeester Dhr. J. Smit js@begrafenisfondsvolendam.nl
Bestuurslid beheer begraafplaats en uitvaartcentrum Dhr. C.S.P.M. Veerman kv@begrafenisfondsvolendam.nl


Vergoedingen

De bestuursleden ontvingen tot en met 2020 de vrijwilligersvergoeding. Met het oog op het streven naar beperking van het takenpakket en uit hoofde van kostenbesparing wordt de vrijwilligersvergoeding vanaf 2021 niet meer betaald aan bestuurders.