Samenstelling Raad van Toezicht


Raad van Toezicht Stichting Begrafenisfonds Volendam

Functie Naam
 
Afvaardiging
 
 Voorzitter  Dhr. C.S.M. Tol Namens de parochie R.K. H.H. Maria en Vincentius
   Dhr. J.H.J. Steur Namens de parochie R.K. H.H. Maria en Vincentius
   Mevr. G.H.M. Sombroek Namens het Begrafenisfonds

Vergoedingen

De leden van de Raad van Toezicht ontvingen tot en met 2020 de vrijwilligersvergoeding. Met het oog op het streven naar beperking van het takenpakket en uit hoofde van kostenbesparing wordt de vrijwilligersvergoeding vanaf 2021 niet meer betaald aan toezichthouders.