Tarieven

In 2009 hebben gemeente en begrafenisfonds in overleg vastgesteld dat de begraafplaats bij de Vincentiuskerk moet worden aangemerkt als een bijzondere begraafplaats. Dit betekent dat de gemeentelijke verordening en de daaraan gekoppelde tarieven niet langer uitgangspunten waren bij het berekenen van de grafrechten op het kerkhof bij de Vincentiuskerk.
Met inachtneming van de voorschriften van de burgelijke overheid en de kerkelijke autoriteit is het begrafenisfonds, als beheerder van de gehele begraafplaats, tot en met 31 decemeber 2020 verantwoordelijk voor het vaststellen van de tarieven.

De Gemeente Edam-Volendam neemt het beheer en de administratie over van de begraafplaats achter de Vincentiuskerk. Vanaf 1 januari 2021 worden overledenen op deze begraafplaats begraven, behoudens pasgeborenen, jeugdigen en priesters.

De grafrechten over de voogaande jaren kunt u vinden onder pagina Publicaties.

Impressie gemeentelijke begraafplaatsVoor vragen en opmerkingen over de tarieven per 1 januari 2021 kunt u terecht bij de gemeente Edam-Volendam op telefoonnummer 0299-398398.