Tarieven

In 2009 hebben gemeente en begrafenisfonds in overleg vastgesteld dat de begraafplaats bij de Vincentiuskerk moet worden aangemerkt als een bijzondere begraafplaats. Dit betekent dat de gemeentelijke verordening en de daaraan gekoppelde tarieven niet langer uitgangspunten zijn bij het berekenen van de grafrechten op het kerkhof bij de Vincentiuskerk.
Met inachtneming van de voorschriften van de burgelijke overheid en de kerkelijke autoriteit is het begrafenisfonds, als beheerder van de begraafplaats, verantwoordelijk voor het vaststellen van de tarieven. Voor 2019 zijn de grafrechten met 1,5% verhoogd. Dit betreft een inflatiecorrectie. De grafrechten over voorgaande jaren kunt u vinden onder pagina publicaties.

Impressie gemeentelijke begraafplaatsVoor vragen en opmerkingen over de tarieven kunt u terecht bij het bestuur van het fonds.