Publicaties van het Begrafenisfonds Jozef van Arimathea

In voorgaande jaren 2007 en 2008 heeft het bestuur besprekingen gevoerd met o.a. Dhr. J. Buurman, adviseur van het bisdom Haarlem en de ingestelde klankbordgroep. Hieruit zijn enkele publicaties voortgekomen die eerder zijn gepubliceerd en die u hieronder kan downloaden. Verder zijn ook andere publicaties hier te downloaden.

 1. Publicatie (171007) over het Begrafenisfonds JVA door Jan Buurman : Publicatie Jan Buurman over het Fonds.pdf
 2. Publicatie (211107) over de juridische structuur door het fondsbestuur : Publicatie juridische structuur.pdf
 3. Publicatie over de begraafcapaciteit door het fondsbestuur : Publicatie over de begraafcapaciteit.pdf
 4. Publicatie (081008) over het Mirakel door het fondsbestuur : Publicatie over het Mirakel.pdf
 5. Publicatie (221008) over de financiën door het fondsbestuur : Publicatie over de financiën.pdf
 6. Publicatie (090708) over grafrechten 2008 door het fondsbestuur : Publicatie over de grafrechten 2008.pdf
 7. Publicatie (140109) over grafrechten 2009 door het fondsbestuur : Publicatie over de grafrechten 2009.pdf
 8. Publicatie (010409) rapport evaluatie klankbordgroep : Begrafenisfonds evaluatie Klankbordgroep.pdf
 9. Publicatie najaarsnotitie 2009 van het begrafenisfonds : Publicatie najaarsnotitie 2009.pdf
 10. Publicatie (150110) over grafrechten 2010 door het fondsbestuur : Publicatie over de grafrechten 2010.pdf
 11. Publicatie (120111) over grafrechten 2011 door het fondsbestuur : Publicatie over de grafrechten 2011.pdf
 12. Publicatie ((070911) over grafrechten 2e helft 2011 door het fondsbestuur : Publicatie over de grafrechten 2e helft 2011.pdf
 13. Publicatie (040112) over grafrechten 2012 door het fondsbestuur : Publicatie over de grafrechten 2012.pdf
 14. Publicatie (090113) over grafrechten 2013 door het fondsbestuur : Publicatie over de grafrechten 2013.pdf
 15. Publicatie (140114) over grafrechten 2014 door het fondsbestuur : Publicatie over de grafrechten 2014.pdf
 16. Publicatie (140115) over grafrechten 2015 door het fondsbestuur : Publicatie over de grafrechten 2015.pdf
 17. Publicatie (150116) over grafrechten 2016 door het fondsbestuur : Publicatie over de grafrechten 2016.pdf
 18. Publicatie (250117) over tarieven 2017 door het fondsbestuur : Publicatie over de tarieven 2017.pdf
 19. Publicatie (170118) over tarieven 2018 door het fondsbestuur :  Publicatie over de tarieven 2018.pdf
 20. Publicatie (180718) over de toekomstige wijziging structuur begrafenisfonds : Publicatie over de wijzigingen structuur begrafenisfonds 2018.pdf
 21. Publicatie (16012019) over tarieven 2019 door het fondsbestuur : Publicatie over de grafrechten 2019.pdf
 22. Publicatie (15012019) over de tarieven 2020 door het fondsbestuur : Publicatie over de grafrechten 2020.pdf
 23. Publicatie (16122020) over overname administratie en beheer begraafplaats door gemeente : Publicatie overname begraven door gemeente Edam-Volendam 2020.pdf