Uitvaartcentrum


HET MIRAKEL

In mei 2001 ging de 1e paal in de grond en op 8 november 2002 werd het nieuwe uitvaartcentrum ingezegend door Pastoor Berkhout. Op zondag 11 november 2002 werd het nieuwe uitvaartcentrum opengesteld voor belangstellende. Het uitvaartcentrum werd daarna in gebruik genomen.


Voorstelling van Het Mirakel van Amsterdam
Het uitvaartcentrum draagt de naam 'Het Mirakel'. Het prachtige tableau voorstellende Het Mirakel van Amsterdam is een geschenk van Martien Mol, zoon van meester Mol. Het tableau is afkomstig uit de inmiddels gesloopte kerk 'De Liefde' in Amsterdam. Vanwege de trouw die Volendam door de eeuwen heen aan het Mirakel van Amsterdam heeft bewezen door het lopen van de Stille Omgang, heeft de schenker dit tableau graag aan Volendam afgestaan zodat dit een plaats kon krijgen in de grote zaal van het uitvaartcentrum.

 

Vanwege veranderende wensen van overledenen en nabestaanden heeft overleg plaatsgevonden over de toekomst van Het Mirakel met alle stakeholders. Daarbij zijn ook de mensen achter uitvaartonderneming Nicodemus betrokken. Vanuit Nicodemus werd de intentie uitgesproken om te willen investeren in het uitvaartcentrum en dit samen met het begrafenisfonds te moderniseren. Met toestemming van het kerkbestuur en de raad van toezicht en met een positief advies van de klankbordgroep, heeft het bestuur van het begrafenisfonds de samenwerking verder uitgewerkt en zijn de investeeerders begin 2021 toegetreden als mede eigenaars van Het Mirakel.

Verbouwing 2021
Gedurende het 3e en 4e kwartaal van 2021 is de benedenverdieping volledig verbouwd en gemoderniseerd. Er zijn 4 nieuwe familiekamers gerealiseerd. Alle ruimten zijn opnieuw ingericht, naar de wensen van deze tijd.
Woensdag 12 januari 2022 is de eerste overledene Jan Plat (Blauwtje) in de het vernieuwde uitvaartcentrum opgebaard.

Samenwerking JVA met uitvaartonderneming Nicodemus
De al jarenlange bestaande samenwerking met Nicodemus is na de verbouwing verstevigd. Nicodemus wordt de vaste huurder en gebruiker van het uitvaartcentrum en is ook verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer.

Tarieven en kortingen
Voor het gebruik va de verschillende familiekamers zijn gebruikstarieven vastgesteld. Na het overlijden nemen de uitvaartbegeleiders van Nicodemus de wensen samen met de nabestaanden van de overledene door. Daarbij worden o.a. ook de gebruiksmogelijkheden en de bijbehorende tarieven voor de familiekamers besproken.

Voor deelnemers van het begrafenisfonds geldt een korting van € 350,00 op het tarief voor het gebruik van een van de kamers als ontvangstruimte gedurende de periode van opbaren in Het Mirakel. Voor het gebruik van de grote zaal, als condoleanceruimte na de uitvaart geldt een korting van € 200,00 op het tarief van de ruimte.
Het begrafenisfonds wijst deelnemers erop dat, zoals in het verleden, de kortingen niet in rechte afdwingbaar zijn. De hoogte van de kortingen kunne van jaar tot jaar wijzigen.

BInnenkort volgen hieronder de foto's van de nieuwe familiekamer 2 Het Avondlicht, familiekamer 3 De Herinnering, familiekamer 4 De Horizon en familiekamer 5 Het Weerzien.

Voor meer infomatie wijzen wij u naar de website van uitvaartonderneming NIcodemus BV:  www.nicodemus.nl