KlankbordgroepFunctie
 
Naam
 
Afvaardiging
 
 Leden Cas Schilder Namens de Seniorenraad
  Jan Groot Namens de Seniorenraad
  Edwin Schokker Onafhankelijk (actuaris)
  Carlo Binken Onafhankelijk (registeraccountant)