KlankbordgroepFunctie
 
Naam
 
Afvaardiging
 
 Leden Cas Schilder Namens de Seniorenraad
  Jan Groot Namens de Seniorenraad
  Edwin Schokker Onafhankelijk (actuaris)
Vergoedingen
De leden van de klankbordgroep ontvangen geen vergoedingen.