Nieuws

Ingebruikname vernieuwd uitvaartcentrum Het Mirakel - Februari 2022
Medio februari 2022 is het verbouwde uitvaartcentrum Het Mirakel weer in gebruik genomen. Op Zondag 24 april 2022 zijn belangstellenden ontvangen om het nieuwe concept van familiekamers te bezichtigen.
Er zijn 4 comfortabele familiekamers en een concoleancezaal gemaakt op de begane grond van Het Mirakel. Elke kamer heeft zijn eigentijdse en smaakvolle inrichting gekregen, alle kamers hebben een eigen ingang zodat nabestaanden en bezoekers in alle rust en privacy afscheid kunnen nemen van hun dierbare overledene.


Verbouwing uitvaartcentrum Het Mirakel - Januari 2022

De verbouwing van de begane grond wordt eind januari 2022 afgerond. Meer infomatie volgt zodra bekend is wat er allemaal is veranderd.


Verbouwing uitvaartcentrum Het Mirakel - Augustus 2021

Gelijk na de bouwvakvakantie zal in week 34 worden gestart met de verbouwing van de begane grond. De huidige Kerkebreekzaal en Pastoriezaal + overige ruimte worden anders ingedeeld zodat er 3 tot 5 familiekamers kunnen worden gerealiseerd in de stijl van de familiekamer De Thuiskomst op Conijnstraat 6.
Gedurende deze verbouwing zal de grote zaal in de pastorie naast de Vincentiuskerk worden gebruikt voor opbaren en condoleancebezoek.
De verbouwing zal 3 tot 4 maanden in beslag nemen.

In de Nivo van 14 juli 2021 heeft een publicatie van Laurens Tol gestaan over de voorgenomen verbouwing en de aanzet hiertoe.
De publicatie kunt u hier lezen: Publicatie Laurens Tol over verbouwen Mirakel 2021.pdf


Gemeente Edam-Volendam neemt per 1 januari 2021 het beheer en administratie van de begraafplaats over - December 2020


Publicatie overname beheer en administratie begraafplaats per 1-1-2021.pdf


Coronamaatregelen tijdens uitvaartmissen in de Sint Vincentiuskerk en Mariakerk - Oktober 2020
In de afgelopen periode hebben uitvaartdiensten plaatsgevonden met meer kerkgangers dan op dit moment toegestaan. Het kerkbestuur is hierop aangesproken. Het aantal kerkgangers tijdens een uitvaart mag niet meer zijn dan 200.

Het bijwonen van een uitvaartmis is voorlopig alleen mogelijk met een entrebewijs.In samenwerking met de uitvaartondernemingen zulen deze entreebewijzen worden verstrekt aan de nabestaande(n) van de overledene.

Bij een uitvaart zal dan bij de ingang van de kerk het entreebewijs worden in genomen.

Heeft u geen entreebewijs en wilt u de overledene toch de laatste eer bewijzen, dan kunt u buiten de kerk een erehaag vormen op 1,5 meter afstand van elkaar. Dit kan langs de route vanaf het huisadres of b.v. vanaf de hoek Vissersstraat - Sint Vincentiusweg tot op het kerkplein.

HET KERKBESTUUR

Ruimen graven in 2020 - November 2020
Maandag 16 november 2020 is Begraafplaatsservice Vreeker gestart met het ruimen van het grafveld 19-02-2006 / 03-04-2007. Dit grafveld lag achter de Vincentiuskerk. Op zaterdag 14 november 2020 zijn nabestaanden in de gelegenheid gesteld om monumenten of ornamenten van hun dierbare overledene op te komen halen. In augustus 2020 zijn gemeente en nabestaanden hierover per brief geinformeerd. Vrijdag 27 november 2020 zijn deze ruimwerkzaamheden afgerond.

Beheer begraafplaats mei 2020
Per 1 juni 2020 zijn de meeste taken op de begraafplaats uitbesteed aan Vreeker Begraafplaatsservice. Het bestuur van JVA heeft hiervoor afspraken gemaakt met Vreeker. De huidige ontwikkelingen binnen de uitvaartzorg zijn hiervoor de achterliggende reden. De hoeveelheid tijd die de beheerswerkzaameden de laatste jaren met zich meebrengt is niet meer op vrijwillige basis uit te voeren. Komend half jaar zal het bestuur de uitbestede werkzaamheden op de achtergrond monitoren om aan het eind van 2020 de uitvoering hiervan te evalueren.

Ruimen graven in 2019 - November 2019
Op maandag 18 november 2019 is Begraafplaatsservice Vreeker gestart met het ruimen van het grafveld 16-01-2005 / 17-02-2006. Dit grafveld lag achter de Vincentiuskerk. Op zaterdag 16 november 2019 heeft een grote groep nabestaanden de begraafplaats bezocht om het gehele grafmonument, een gedeelte van het grafmonument of de ornamenten op te halen van hun dierbare overledene. In juli 2019 zijn de nabestaanden en gemeente hierover per brief geinformeerd. Donderdag 28 november 2019 zijn deze werkzaamheden afgerond.

Ruimen graven in 2018 - November 2018

Op maandag 19 november is Begraafplaatsservice Vreeker gestart met het ruimen van het grafveld 10-11-2003 /16-02-2005. Dit grafveld lag achter de Vincentiuskerk. Zaterdag 17 november heeft een groot aantal nabestaanden de begraafplaats bezocht om het grafmonument of verschillende ornamenten op te halen van hun dierbare overledene. In juli 2018 zijn nabestaanden en gemeente hierover per brief geinformeerd. Totaal zijn 120 graven geruimd. Dinsdag 27 november zijn de werkzaamheden afgerond.

Ophogen toegangspad vanaf de Conijnstraat naar de ingang grafzijde Vincentiuskerk - november 2017

Het begrafenisfonds heeft aan Sierbestrating Jonk de opdracht verstrekt om de klinkerbestrating van het toegangspand op te hogen. Hoewel het zo op eerste gezicht leek mee te vallen is er een behoorlijk pak zand aangevoerd zodat het pad er komende jaren weer netjes bij ligt.
In Memoriam Jan Buurman - maart 2017
Het begrafenisfonds bereikte dinsdag 21 maart het bericht dat de heer Jan Buurman in de leeftijd van 82 jaar is overleden. Johannes Theodorus Buurman is zaterdag 25 maart vanuit de Sint Martinuskerk in Heliiegom begraven. Hij laat zijn vrouw, dochter en kleinkinderen achter.
De heer Buurman was de eerste voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT). Hij is per 21 september 2006 hiervoor benoemd. Na het bereiken van de leeftijd van 75 jaar is hij formeel afgetreden als lid van de RvT.
Op verzoek van de RvT is de heer Buurman bereid gevonden de vergaderingen van de Raad van Toezicht en van het overleg tussen de RvT en bestuur van het fonds te blijven voorzitten. Tijdens de vergadering van 18 december 2013 heeft de heer Buurman meegedeeld dat hij wilde stoppen met zijn werkzaamheden voor het begrafenisfonds.
De heer Buurman heeft gedurende 7 jaar lang zijn krachten gegeven aan het fonds. Het bestuur heeft indertijd de heer Buurman van harte bedankt voor zijn inzet. In de beginjaren van zijn functioneren heeft de heer Buurman eraan bijgedragen dat de commotie rondom het fonds en het overdragen van het verzekeringsgedeelte naar Aexent/Aegon langzamerhand is verdwenen.
Het bestuur en RvT hebben in maart 2014 op passende wijze afscheid genomen van de heer Buurman.
Een vertegenwoordiging van het bestuur en RvT heeft de uitvaart in Hillegom bijgewoond.
Moge hij ruste in vrede.


Bord watersnoodramp op de begraafplaats - maart 2017
Maandag 13 maart is een informatiebord geplaats over de begraafplaats te tijde van de watersnoodramp 1916. Het bord staat links naast het priestergraf. Indrukwekkend om te lezen hoe men de doden moest begraven na de dijkdoorbraak. Tekst op het bord is verzorgd door Cees de Wit. Tol Plaatwerken uit Volendam heeft het informatiebord gemaakt.

Ruimen graven in 2016 - november 2016
Maandag 21 november 2016 is Begraafplaatsservice Vreeker gestart met het ruimen van de graven van de overledenen tussen 8 november 2002 en 6 november 2003. Dit grafveld ligt op het gedeelte achter de Vincentiuskerk.
Medio juni 2016 zijn nabestaanden per brief hierover ingelicht. Deze brief is verstuurd aan het correspondentieadres welke bij de administratie van het fonds bekend is.
Zaterdag 19 november zijn de nabestaanden in de gelegenheid gesteld om het monument of andere spullen op te komen halen.
Deze ruimwerkzaamheden zijn woensdag 30 november afgerond.


Ruimen graven in 2015 - november 2015
Maandag 23 november is Begraafplaatsservice Vreeker gestart met het ruimen graven van de overledenen tussen 25 september 2001 en 07 november 2002. Dit grafveld ligt op het gedeelte achter de Vincentiuskerk.
Medio juni 2015 zijn nabestaanden per brief hierover ingelicht. Deze brief is verstuurd aan het correspondentieadres welke in de administratie van fonds bekend is.
Zaterdag 21 november zijn de nabestaanden in de gelegenheid gesteld om het monument of andere spullen op te komen halen.
Deze ruimwerkzaamheden zijn maandag 30 november afgerond.
Voor informatie over deze ruiming kunnen nabestaanden contact opnemen met onze beheerder Kees Veerman op telefoonnummer 06-1003 0664 of op emailadres kv@begrafenisfondsvolendam.nl


Allerzielen 2015 - november 2015
Maandagavond 2 november zijn tijdens de avondviering in de Vincentiuskerk de overledenen herdacht die tussen 2 november 2014 en 2 november 2015 zijn overleden. In de viering van 19:00 uur werden 152 namen afgeroepen, waarna een kaars met de naam van de overledene werd aangestoken. Na de mis konden de nabestaanden een lichtje ophalen en deze op het graf van hun dierbare overledenen zetten, waarna de graven werden door de priesters werden gezegend. Het graf werd verlicht door talloze bouwlampen. Door de laaghangende mist hing er een mystieke sfeer op de begraafplaats.
Nieuwe emailadressen Begrafenisfonds
Per 1 juni 2014 is het fonds bereikbaar via het nieuwe emailadres info@begrafenisfondsvolendam.nl. U kunt ook de bestuursleden rechtstreeks mailen. Onder de pagina Organisatie vindt u de nieuwe emailadressen van de bestuursleden en personeel.
Medio september 2014 zullen de oude emailadressen niet meer actief zijn. Uw mails worden dan niet meer afgeleverd.


Ruimen graven in 2014 - december 2014
Maandag 17 november is Begraafplaatsservice Vreeker gestart met het ruimen van het grafveld langs de coniferenhaag achter de Vincentiuskerk, aan de kant van het IJselmeer. Het betreft hier de graven van de overledenen tussen 10 augustus 2000 en  24 september 2001.
Medio juni 2014 hebben de nabestaanden van deze overledenen hierover een brief met alle relevante informatie ontvangen. Het correspondentieadres welke bij het fonds bekend is heeft deze brief ontvangen.
Deze ruimwerkzaamheden zijn maandag 24 november 2014 afgerond.
Voor informatie over deze ruiming kun u contact opnemen met onze beheerder Kees Veerman op telefoonnummer
06-1003 0664 of kv@begrafenisfondsvolendam.nl


Ruimen graven in 2013 - december 2013
Maandag 11 november is Begraafplaatsservice Vreeker gestart met het ruimen van het 1e grafveld achter de Vincentiuskerk. Het betreft hier de graven van de overledenen tussen 9 oktober 1999 en 8 augustus 2000. De nabestaanden zijn hierover in juni 2013 persoonlijk per brief ingelicht. Deze ruimwerkzaamheden zijn 20 november 2013 afgerond.

Vervangen tegelvloer bordes voor het uitvaartcentrum - augustus 2013

De nieuwe tegelvloer op het bordes is gereed.

Nieuwe opbaartijden na gereedkomen Pastoriezaal - juni 2013
Vanaf 12 juni 2013 gelden de volgende bezoek- en condoleancetijden voor zowel de Kerkebreekzaal en Pastoriezaal:

1e overledenene:     condoleancebezoek s'avonds van half acht tot half negen
2e overledenene:     condoleancebezoek s'avonds van half zes tot half zeven

Wanneer er meer dan 2 overledenen worden opgebaard, zullen in overleg afspraken worden gemaakt.
Uitvaartondeneming Nicodemus regelt de planning.


Nieuwe namen voor de zalen in het uitvaartcentrum - juni 2013
Tijdens de bouw van de kleine zaal is besloten om de zalen een naam te geven. Voor de grote zaal is gekozen voor de naam Kerkebreekzaal. De kleine zaal heeft de naam Pastoriezaal gekregen, omdat deze zaal de voormalige koffiekamer was van de pastorie.


Nieuwbouw kleine zaal in het uitvaartcentrum - juni 2013
De nieuwe zaal is na een periode van ruim 1 jaar weer beschikbaar. De boel is schoongemaakt en de tafels en stoelen zijn weer teruggezet. De openhaard uit de voormailge grote zaal van de pastorie heeft een prominente plaats gekregen in de hal voor de nieuwe zaal. Het geduld van iedereen is op de proef gesteld, maar het resultaat mag er zijn.

2e fase herinrichting begraafplaats naast de Vincentiuskerk - juli 2013
De nieuwe beplanting is aangelegd. Hiermee is de 2e fase van de herinrichting afgerond.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee - Oktober 2012
Het Begrafenisfonds is de afgelopen weken door verschillende deelnemers benaderd met vragen over Adviespartner Uitvaart. Adviespartner Uitvaart verdient zijn geld door het afsluiten van uitvaarverzekeringen. Namens dit bedrijf worden nu afspraken gemaakt met de mensen die Aegon/Axent een uitvaartverzekering hebben afgesloten, naar aanleiding van de verkoop van de verzekeringsactiviteiten door Begrafenisfonds JVA aan Aegon/Axent.
In het gesprek worden door de adviseur van Adviespartner Uitvaart verschillende onwaarheden vertelt over het Begrafenisfonds.
Hiermee wordt ingespeeld op uw gevoel, teneinde u onzeker te maken over uw uitvaartverzekering. Op basis van de ervaringen die deelnemers met deze adviseur hebben gehad, kan worden vastgesteld dat hij slechts de bedoeling heeft om in een zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk (aanvullende) uitvaartverzekeringen te verkopen. Hij krijgt daar nu nog provisie over, maar per 1 januari 2013 is dat bij wet verboden. Hij ontvangt volgens de website van Adviespartner uitvaart een variabele beloning die afhankelijk is van de hoogte van de verzekering. Des te hoger de aanvullende verzekering die hij voor u kan afsluiten, des te meer hij dus verdient.
Wanneer u twijfels heeft over uw uitvaartverzekering, is het natuurlijk slim om hierover advies in te winnen. Uw eigen assurantietussenpersoon kan u hier uitstekend bij van dienst zijn. Hij kent u en kan beter beoordelen wat in uw situatie nodig is. Indien gewenst kan hij de bij Aegon/Axent afgesloten verzekering overnemen en u ook adviseren over een eventuele verhoging van de uitkering bij overlijden


Onderhoud kindergraf, urnengraf en graf nieuwjaarsbrand  - 2012
Medio augustus 2012 zijn verschillende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het kindergraf, het urnenveld en het graf van de nieuwjaarsbrand. Deze graven liggen op de begraafplaats achter de Vincentiuskerk.

De grafmonumenten zijn opgehoogd, er zijn nieuwe betonranden rondom langs deze grafvelden geplaatst, de grondafdekking rondom de monumenten is ververst en er zijn nieuwe graszoden neergelegd.

Uitbreiding bestuur - 2012
Het bestuur van het begrafenisfonds is per 1 januari 2012 uitgebreid. De heer Jim Smit is toegetreden in de functie van penningmeester.


Verzekeringspolis Aegon
Voor de kinderen, welke meeverzekerd zijn op de door de ouders afgesloten polis bij Aegon (eind 2006), dient na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar een nieuwe uitvaartverzekering te worden afgesloten. Hiervoor dient vanuit de kant van de verzekerde zelf actie te worden ondernomen.


Acties Aegon
Aegon stuurt regelmatig correspondentie aan polishouders inzake aanvullende uitvaartverzekeringen. Het bestuur wil u erop attenderen dat het verstandig is eerst hierover met uw eigen tussenpersoon contact op te nemen om te kijken of deze aanvulling bij u werkelijk nodig is. Zie ook uitleg op pagina Vragen over verzekeringen onder Veel Gestelde Vragen op deze website.


Wet op de Lijkbezorging - 2010
Per 1 januari 2010 is de Wet op de Lijkbezorging veranderd. Hier kunt u een samenvatting van deze wetgeving downloaden : Wijzigingen in de Wet op de lijkbezorging per 1 januari 2010 - website versie.pdfAegon NabestaandenZorg
Per 1 april 2010 is Aegon NabestaandenZorg verzelfstandigd. Met deze verzelfstandiging is de naam veranderd in AXENT Nabestaandenzorg. Echter, met deze naamsverandering verandert er niets. De polis en de voorwaarden, het call center en de wijze van administratieve afhandeling blijft hetzelfde voor polishouders. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website www.axent.nl. Als u vragen heeft, kunt u ook tijdens kantooruren contact opnemen met de medewerkers van AXENT - Afdeling Klantenservice via telefoonnummer 050 - 76 76 500. Zie ook uitleg op pagina Vragen over verzekeringen onder Veel Gestelde vragen op deze website.Herinrichting begraafplaats Fase 1 gereed - 2011

Er is druk gewerkt om de begraafplaats naast de Vincentiuskerk op te knappen. De looppaden zijn voorzien van Oud Hollandse klinkers en er is gekozen voor een nieuwe indeling. Diverse nieuwe beplanting is aangebracht en er zijn 2 nieuwe vorstvrije watertapkranen geplaatst. Bij de ingangen naar de begraafplaats zijn verlichtingspalen geplaatst en zijn de stroomvoorzieningen op de begraafplaats gemoderniseerd. Een ingrijpende verandering maar het resultaat mag er zijn.