Vragen over begraven en opbaren1.  Wie beheert het uitvaartcentrum?
     Het bestuur van de Stichting Begrafenisfonds Jozef van Arimathea (JVA) beheert het uitvaartcentrum Het Mirakel.
     Kees Veerman is namens het bestuur van het begrafenisfonds de eerst verantwoordelijke voor het onderhoud
     aan het uitvaartcentrum. Kees Veerman is voor vragen over het uitvaartcentrum op werkdagen bereikbaar
     op telefoonnummer 06 - 1003 0664 of op mailadres kv@begrafenisfondsvolendam.nl
     Indien collega-uitvaartondernemingen gebruik willen maken van de uitvaartfaciliteiten op de begane grond van
     het uitvaartcentrum, kan er contact opgenomen worden met Nicodemus B.V..
     Nicodemus B.V. is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 0299-363940


2.  Wat is de relatie tussen de Stichting Begrafenisfonds JVA en Begrafenisonderneming Nicodemus B.V.?
     Begrafenisonderneming Nicodemus B.V. huurt van het begrafenisfonds de begane grond van het uitvaartcentrum
     voor hun activiteiten als uitvaartonderneming. Nicodemus B.V. maken namens het begrafenisfonds afspraken met
     derden voor het gebruik van voorzieningen in het het uitvaartcentrum.
    

3.  Wat is de termijn van grafrust op de begraafplaats bij de Vincentiuskerk?
     Het bestuur van het begrafenisfonds hanteert nu een termijn van grafrust van 13 jaar. De wettelijke termijn
     in Nederland is minimaal 10 jaar. Indien er in de komende jaren een grotere behoefte ontstaat aan
     begraafcapaciteit, dan bestaat de kans dat de grafrusttermijn ook op deze begraafplaats wordt bijgesteld
     naar 10 jaar. Voor urnen geldt een grafrusttermijn van 20 jaar.


4.  Kinderen tot 12 jaar worden ook begraven in een algemeen graf. Betekent dat deze graven ook na
      na 13 jaar worden geruimd?
     Voor kindergraven kan de grafrusttermijn worden verlengd. Na het verlopen van de geldende termijn krijgen
     nabestaanden hiervoor een schrijven van het begrafenisfonds. Aan het verlengen van de grafrusttermijn zijn
     kosten verbonden.


5.  Hoe lang kan er nog worden begraven op de begraafplaats bij de Vincentiuskerk?
     Met de huidige kennis en ervaring denkt het bestuur genoeg capaciteit te hebben tot circa 2030. In de huidige
     berekening rekent het bestuur met een stijgend percentage van crematies.


6.  Ik ben geen (voormalig) deelnemer van JVA . Kan ik dan toch begraven worden op de begraafplaats
      naast de Vincentiuskerk?
     Het kerkhof naast de Vincentiuskerk is eigendom van de parochie. Het gedeelte achter de Vincentiuskerk is
     sinds 1 oktober 1999 in gebruik genomen en is eigendom van de gemeente. Zowel parochie, als gemeente
     sluiten met het begrafenisfonds een overeenkomst over het overdragen van het beheer en onderhoud. Daarbij
     worden over en weer voorwaarden gesteld. Die voorwaarden kunnen ook bepalingen bevatten wie wel, en wie
     niet begraven mogen worden op de begraafplaats bij de Vincentiuskerk.
     Op de begraafplaats bij de Vincentiuskerk mogen in ieder geval worden begraven:
     -  zij die als parochiaan staan ingeschreven bij de RK parochie(s) in Volendam en zij die met een parochiaan
        gehuwd waren, of die met een parochiaan duurzaam een huishouden vormden
     -  Oud-parochianen die in een instelling voor gezondheidszorg verblijven en die voorheen tot de parochie
        behoorden
     -  Inwoners van Edam-Volendam, niet behorende tot de RK parochie(s) van Volendam
     -  Volendammers die langer dan één jaar in het bevolkingsregister van de gemeente Edam-Volendam waren
        ingeschreven.
    In alle andere gevallen beslist het bestuur van het begrafenisfonds.


7.  Ik ben geen deelnemer van JVA. Mag ik dan toch opgebaard worden in het uitvaartcentrum?
     Tegen de vastgestelde tarieven, en onder de voorwaarden die het bestuur heeft vastgesteld, kan iedereen
     gebruik maken van het uitvaartcentrum Het Mirakel.
     De actuele tarieven kunt u vinden op deze website onder de pagina Tarieven.


8.  Mag ik zelf zorgen voor eten/drinken tijdens aulabezoek in het uitvaartcentrum?
     Het is niet toegestaan om zelf eten of drinken mee te nemen naar het uitvaartcentrum, om deze vervolgens
     zelf te serveren aan de bezoekers. Indien gewenst kunt u wel uw voorkeuren inzake leverancier kenbaar maken
     aan de uitvaartverzorger. Zij zullen dan samen met u hiervoor een passende oplossing uitwerken.


9. Wie regelt de uitvaart?
     Voor een uitvaart dient u zelf contact op te nemen met een uitvaartondeneming. Er zijn verschillende
     uitvaartondernemingen actief in de gemeente Edam-Volendam. Hiermee kunt u afspraken maken over de uitvaart en
     alle bijkomende zaken.