Tarieven uitstrooiveld
Voor het uitstrooien van as op het uitstrooiveld wordt in 2021 een bedrag van € 54,-- doorberekend.Voor het leveren en plaatsen van een keramisch naamplaatje, afmeting 100 x 50 mm, zullen voor 2021 de kosten en kortingen worden doorberekend zoals in onderstaande tabel is weergegeven.

Tarieven naamplaatje bij het uitstrooiveld op de begraafplaats
Omschrijving onderdeel Plaatsen naamplaatje op gedenksteen bij uitstrooiveld

Plaatsen naamplaatje
 op de gedenksteen
 € 110,00

TARIEVEN 2021
 voor niet-deelnemer JVA
 € 110,00

 Korting op naamplaatje
  voor deelnemer JVA
 €   10,00

TARIEVEN 2021
 voor deelnemer JVA
 €   100,00