Tarieven begraafplaats

Vanaf 1 januari 2019 zullen grafrechten en kortingen worden doorberekend zoals in onderstaande tabel is weergegeven.

 
 Tarieven 2019 - Begraafplaats C.J. Conijnstraat
 Omschrijving onderdeel


 
 Algemeen zandgraf
 vanaf 12 jaar
 Grafrust 13 jaar
 
 Algemeen zandgraf
 tot 12 jaar
 Grafrust 13 jaar
 
 Engelenbak
 Ongeboren /
 tot 3 maanden
 Grafrust voor
 onbepaalde
  termijn
 Urnengraf
 Grafrust 20 jaar

 
 
 Grafrechten
 Begraven/bijzetting
 Afgeven vergunning tot
  plaatsen monument e.d.
 €     1.839,00


 
 €       960,00
 

 
 €      697,00


 
 €     1.164,00


 
 

 TARIEVEN 2019
  voor niet-deelnemer
  JVA 
 €     1.839,00
 €       960,00
 €      697,00
 €   1.164,00

 
 Korting op grafrechten
  voor deelnemer JVA
 €        645,00  €       325,00  €      320,00  €       320,00  
 
 TARIEVEN 2019
  voor deelnemer JVA
 €     1.194,00  €       635,00  €      377,00  €      844,00