Kortingen

Bij het fonds is geen sprake van 'in rechte' afdwingbare kortingen.
Kortingen voor opbaren in Het Mirakel en plaatsingsrechten zijn afhankelijk van de financiële positie van het fonds.
Kortingen zijn niet van toepassing in het geval van herbegraven en uitstrooien urn na verlopen grafrust urnengraf.