Kortingen

Bij het fonds is geen sprake van 'in rechte' afdwingbare kortingen. Kortingen op grafrechten en plaatsingsrechten zijn afhankelijk van de financiële positie van het fonds.
Kortingen zijn niet van toepassing in het geval van herbegraven en uitstrooien urn na verlopen grafrust urnengraf.


Extra korting

In december 2006 was aan de deelnemers van JvA de toezegging gedaan, dat gedurende vijf jaar (vanaf 01-01-2007 t/m 31-12-2011) bij overlijden van een deelnemer, een extra korting zou worden verstrekt van € 250,-- aan de nabestaanden. Vanaf 1 januari 2012 is deze extra korting derhalve vervallen.