Begraafplaats

Verzicht begraafplaats vanaf de kerketoren

Naast de Vincentiuskerk ligt de R.K. Begraafplaats, in Volendam beter bekend onder de naam 'het graf'.
Het beheer van deze begraafplaats wordt namens de Vincentiusparochie uitgevoerd door het begrafenisfonds. Achter de Vincentiuskerk, direct aansluitend aan de R.K. Begraafplaats, ligt een Bijzondere Begraafplaats. Het Begrafenisfonds voert namens de Gemeente Edam-Volendam het beheer over deze begraafplaats.

Hoofdtoegang van de begraafplaatsen ligt aan de C.J. Conijnstraat. Verder is er nog een toegang aan de IJselmeer-zijde.

Dick Brinkkemper heeft een prachtige bijlage samengesteld over de historie van onze begraafplaats en het begrafenisfonds welke u hieronder kan downloaden :
HET KERKHOF EN HET BEGRAFENISFONDS door Dick Brinkkemper.pdf

Het kan zijn dat u op deze website een foto aantreft van een grafmonument van een dierbare. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze beheerder Kees Veerman via kv@begrafenisfondsvolendam.nl

Voor vragen en opmerkingen over de begraafplaats kunt terecht bij het bestuur van het fonds.